Tröskelbyte på en Jaguar E-Type Serie I från 1967

Vårt hjärta klappar för alla entusiastbilar men i synnerhet engelska bilar. Vi har haft förmånen att få arbeta med väldigt många fina bilar under åren och det var ju ändå Enzo Ferrari själv som sa att Jaguar E-Type var den vackraste bilen i världen. Bilen har fått sjunkningar i lacken och vi misstänker att det är spacklet på tröskeln som satt sig. Ni ska nu få läsa om hur ett tröskelbyte på en Jaguar E-Type series 1 från 1967 med chassinummer 1E13744 går till.

Bilen var renoverad i USA och den har varit i Sverige ett antal år. Den är i ett jättefint skick och ägaren tar verkligen hand om bilen på ett bra sätt. När bilen kom till oss så var det för att den hade sjunkningar eller sättningar i lacken på vänster tröskel. Det såg ut som att spacklet hade satt sig under en längre period.

Vi började med att dokumentera spel runt dörr, huv och tröskel för att ha en utgångspunkt innan vi börjar tar ner lacken. När vi har mätt, fotograferat och dokumenterat färdigt så börjar vi slipa av lacken runt den del av tröskeln där det skall sitta en skarv mellan torpeden och tröskeln. När slipmaskinen börjar hugga in i lacken så sjunker den djupare och djupare. Det visar sig att det på sina ställen är så mycket som 1,2 cm spackel.

När vi jobbar oss bakåt längs tröskeln så märker vi att i princip hela tröskeln är spacklad och det är i varierande tjocklek från 0,5 cm till 1,2 cm på de värsta ställena. Vi får arbeta oss en bit upp på torpeden och likaså får vi slipa av dörren för att de har lagt på riktigt med spackel där med. Tröskel plåten var ganska ansatt av rost på vissa ställen så vi beställer hem en ny plåt för att underlätta vårt arbete.

När vi tar bort den yttre plåten på tröskel så är den sådär i skicket men innanför är det okej så det kräver inte så mycket arbete för att färdigställa det innan vi kan svetsa tillbaka den nya tröskeln. Vi slipar av dörren för att få bort allt spackel och den är i ett bra skick så vi gör ingenting mer med den innan vi fått dit tröskeln.

Den nya tröskeln har nu kommit och vi kollar den mot bilen för att se så den stämmer så bra som möjligt. Det är alltid bra när man kan köpa färdiga karosseridelar och för det mesta så passar dem hyfsat. I detta fall är det bara mindre justeringar som krävs för att den ska sitta perfekt. Innan vi svetsar fast tröskeln helt så fäster vi den enbart med några enstaka loppor, monterar dit dörren och kontrollerar så att alla spel harmonierar innan man sätter de sista svetsarna. Dörren kan man alltid justera efteråt men det är bra att få så lite justeringar i efterhand som möjligt.

När de sista svetsarna är på plats så börjar vi förbereda för tennspacklingen. Alla svetsar och ”diken” mellan olika delar så som mellan tröskel och skärm tennspacklas. Tennet sjunker inte på samma sätt som spackel gör. Det är mer svårarbetat men det ger ett mycket bättre resultat. Tennet mjuknar till, trycks på plats och breds ut över ytan där det ska vara med en spatel. När man sedan fått ut tennet där man vill ha det så filar man till den sista formen på det.

Man måste se till så att alla spel blir bra när man tennar så man får kontinuerligt kontrollera spelen mellan dörren och tröskeln så det stämmer både i höjd och bredd. Sedan får man göra den sista justeringen med hjälp av gångjärnen.

Nu är de sista justeringarna gjorda och bilen skickas iväg på lackering. När bilen är iväg på lackering passar vi på att beställa hem de delar vi behöver för att göra en större service så bilen blir klar för säsongen.

När bilen är tillbaka från lackeraren så börjar monteringsarbetet. Dörren monteras in och dubbelkollas så att det är rätt spel och så att den stänger och låser på rätt sätt. Hänger dörren är det risk att lacken skadas, och är dörren för högt justerad är risken att gummilisterna inte håller tätt.

Under tiden som vi håller på att göra slutmonteringen så börjar vi med att göra servicen. Tappa ut olja, byta filter, rensa vevhusventilationen och så vidare.

Nu är det bara de sista kromlisterna som skall monteras innan bilen är färdig och kan levereras till ägaren.

2018-03-01T15:37:37+00:00