Terms & Conditions2017-03-14T15:59:26+00:00

Terms & Conditions

Bernt Hansen Automobil Service Trollhättan AB vill att du ska vara nöjd med de delar och den service du får.

Garanti

Vi lämnar garanti på allt arbete vi utför. Garantin gäller under 12 månader eller max 1000 mil, beroende på vad som infaller först. För reservdelar och tillbehör lämnas oftast 24 månaders garanti men fråga vid varje enskilt tillfälle för att se vilka garantier som gäller just den delen eller tillbehöret ni köper. På en lackering lämnar vi 12 månaders garanti. Garantin gäller inte provisoriska reparationer eller reparationer som vi avrått dig ifrån. Vi har heller inget ansvar om felet beror på delar som du själv tillhandahållit. Förutom garanti har du alltid möjlighet att reklamera fel i upp till 24 månader enligt konsumenttjänstlagen.

Fel vara eller skadad vara

Om du skulle få fel del eller en del som inte fungerar som den ska kommer Bernt Hansen att skicka ut en ny del mot uppvisande av kvitto. Är det så att du inte vill ha en ny del betalar vi tillbaka fullt pris på delen men inte frakten. Signera aldrig för ett paket som har synlig skada utan rapportera det till budet eller ombudet där du hämtar paketet.

Garanti på Prestige Parts (Eftermarknadsdelar för Rolls-Royce och Bentley)

Vi lämnar 36 månaders garanti på alla delar från “prestige parts”.

Befintligt skick

Ordförklaringen av befintligt skick är ett avtalsvillkor som gör det möjligt för en säljare att friskriva sig från ansvar för faktiska fel i det som säljs. På så sätt lägger säljaren en undersökningsplikt på köparen. Det innebär att du som köpare har en undersökningsplikt av det fordon eller lösöre som vi säljer och du vill köpa. För att du ska kunna tillgodose din undersökningsplikt så har vi visningar av de objekt vi säljer. Då befintligt skick innebär att du inte har någon ångerrätt eller kan häva köpet så rekommenderar vi dig att besöka visningen och noga undersöka egendomen.

Frakter

Vi skickar våra delar främst med PostNord och UPS.

Stomkostnader

Delar som säljs på utbytes basis säljs med en stomkostnad som ersätts när vi får tillbaka den gamla stommen med förutsättning att den går att renovera. Om stommen inte går att renovera så justeras stomkostnaden därefter. Skickas stommen tillbaka till oss efter 24 månader så betalas inte stomavgiften tillbaka. Alla stommar som skickas tillbaka till oss måste skickas som ett spårbart paket med försäkring. Bernt Hansen kan inte anses skyldiga om stommen blivit skadad vid transport tillfället till oss eller om paketet försvinner vid transport.